ایمیل info@siraftech.com

شماره تلفن 02141032000

دفتر مرکزی: تهران، بخارست، کوچه 18 ، پلاک 10 ، واحد 8 ، طبقه 4

Leaflet sample

  کارخانه: جاده ساوه، شهرستان زرندیه، شهرک پرندک، شهرک صنعتی مهدی پرندک، بلوار صنعت، پلاک 17