واحد تولید نرم افزار

 در این واحد تعدادی از کارشناسان خبره تحت آموزش قرار گرفته تا نرم افزارهای موردنیاز بازار را تهیه و در کمترین زمان ممکن به انواع سوئیچ های پرداخت متصل و راه اندازی شوند.

EnglishIran