خدمات متمایز ما در خصوص نرم افزار ها :

  • اصلاح نرم افزار ها و بررسی بنا به درخواست متقاضی در اسرع وقت (حداکثر دو هفته)
  • اتصال ترمینال ها به سوئیچ های مورد درخواست متقاضی در اسرع وقت (حداکثر دو هفته)
  • ارائه سورس نرم افزار بدون هیچ محدودیتی به متقاضی
  • ارائه آموزش تهیه نرم افزار ها کارتخوان همراه با ابزارهای موردنیاز
  • برپاسازی TMS و راه اندازی آن و آموزش کاربردی به کارشناسان متقاضی
  • آموزش تعمیر و نگهداری کارتخوان های تولیدی کارتخوان ها همراه با تامین قطعات و ابزارهای مورد نیاز به متقاضی
  • ارائه خدمات بازاریابی ، نصب و راه اندازی و بازدید دوره ای و موردی تعمیر و نگهداری با قیمت های رقابتی به متقاضیان کارتخوان بصورت غیرمتمرکز در مراکز استان ها
EnglishIran