تولید 100 عدد خودپرداز تحت نظارت نماینده انحصاری شرکت هیوسانگ کره جنوبی در بهار 1400

ییشرو فن‌آوران سیراف توانسته است با برنامه ریزی منظم و استفاده از توان داخلی در بازه زمانی بهار 1400 تعداد 100 عدد خود پرداز با برند هیوسانگ و تحت نظارت و استانداردهای  نماینده انحصاری هیوسانگ کره جنوبی تولید و آماده تحویل نماید . به اطلاع می رساند ؛ برخی از قسمت های فلزی این دستگاه ها، مانند گاوصندوق و همچنین بخش های الکترونیکی مانند پاور در شرکت توانمد پیشرو فناوران سیراف تولید شده است . در همین راستا سال گذشته تعداد 400 دستگاه خودپرداز با برند هیوسانگ و تحت نظارت و استانداردهای  نماینده انحصاری هیوسانگ کره جنوبی تولید و تحویل گردیده است.