فهرست بستن

SIRAF TECH

محصولات

T2 Desktop POS

High-speed printing. Multi-port. Stable transaction
بیشتر

G2 Wireless POS

2.4inch color screen, clear display.Optional E-signature , low carbon environmental
بیشتر

G3 Wireless POS

2.8inch color screen, optional E-signature
بیشتر

N3 SMART POS

Android OS,5 inch Touch screen
بیشتر

N5 SMART POS

Android OS,5.5 inch touch screen
بیشتر

N6 Android Mini POS

Similar to Mobile phone size 5.5 inch HD touch screen,the thinnest is only 12.6 mm,awful1y convenient to carry
بیشتر

G101 PINPAD

PCI4.X、PIN、qPBOC、PayPass、PayWave etc certificate, guarantee security transaction
بیشتر

K300 MINI-POS

Born for a portable way to pay,2.4 inch color screen with Supports various payment methods including QR code, MSR, IC,Contactless, Biometric
بیشتر

K206 MPOS

Compact and portable, able to connect with various smart device to finish the mobile payment
بیشتر

GS-T6

GS-T6 all in one touch POS
بیشتر

GS-T8

GS-T8 all in one touch POS
بیشتر

PC-G3

PC-G3 Touch POS Weighing Scale
بیشتر

NAUTILUS HYOSUNG MX5600T

Dimensions : W 463mm x D 811mm x H 1505mm Weight : 444kg Temperature : 0℃​~40℃, -31℃​~40℃(with heater) Humidity : 20%~85%
بیشتر
شرکت پیشرو فن آوران سیراف

چشم انداز

پیشرو در فناوری های نوین IT

ارزش های بنیادین

10/10

تولید داخل

نوآوری

دانش مداری

ایجاد اشتغال

مسئولیت پذیری

مشتری مداری

ماموریت

خلق ارزش و ارائه راهکارهای جامع IT برای مشتریان