فهرست بستن

خودپرداز(ATM)

NAUTILUS HYOSUNG MX5600T

خودپرداز

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

مشخصات

– Dimensions : W 463mm x D 811mm x H 1505mm

– Weight : 444kg

– Temperature : 0℃​~40℃, -31℃​~40℃(with heater)

– Humidity : 20%~85%   

 

Maximum Reliability

– Monimax 5600 is designed to provide 2nd to none reliability in the market with highest uptime and with minimum maintenance needs.
You won’t have to worry about replacing the parts or sudden breakdowns because the Monimax 5600 is designed to run for a very long time,

problem-free.

Environment Stewardship

 – With quality comes also responsibility.
Monimax series are equipped with energy saving features like low energy LCD and long lasting ATM parts with minimum implications

to the environment. 

Flexibility

 – Monimax series are designed with open architecture platform allowing for easy future upgrades and module modifications.

Modular design is one of ways in which we are trying to save our customers’ cost and provide maximum convenience.

Ultimate Functionality

– Monimax 5600 offers ultimate functionality featuring bill payment, funds transfer, mobile top-up in a highly user friendly interface for

maximum convenience and very easy transition. 

Maximum Protection

– Complying to standards in various regions worldwide, Nautilus Hyosung offers advanced security measures while highly secured integrity

of the Monimax 5600 prevents any attempted security breaches from occurring.
Monimax 5600 is also easily integrated with any monitoring solutions to provideseamless data transfer for effective management of the

self-service channels.​ 

شرکت پیشرو فن آوران سیراف